See how a loonie can change your life!

See how a loonie can change your life!

This Facebook contest idea entices your customers to take photos of themselves interacting with your products/services or while they’re at one of your brick-and-mortar locations. It’s similar to #1, in that it creates a personal recommendation/testimonial for your...
Zaregistrujte se a získejte odměnu!

Zaregistrujte se a získejte odměnu!

Tato myšlenka na Facebooku láká vaše zákazníky k fotografování, jak sami komunikují s vašimi produkty / službami, nebo v době, kdy se nacházejí na jednom z vašich kamenných míst. Je to podobné # 1, protože vytváří osobní doporučení / svědectví pro vaše podnikání, ale...